Few Clouds

5°C

Kołobrzeg

4 marca 2024    |    Imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
4 marca 2024    
    Imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Miasto prowadzi konsultacje

Prezydent Miasta Kołobrzeg zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Kołobrzeg. Konsultacje odbywają się od 29 stycznia do 26 lutego 2024  r. Ich przedmiotem jest zmiana granic administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg przez włączenie do Gminy Miasto Kołobrzeg obszaru: części sołectwa Korzystno z Gminy Kołobrzeg.

Konsultacje przeprowadzane są z wykorzystaniem papierowej ankiety zawierającej pytanie o następującej treści:

„Czy jesteś za zmianą granic Gminy Miasto Kołobrzeg polegającą na włączeniu do Gminy Miasto Kołobrzeg części sołectwa Korzystno z Gminy Kołobrzeg?”

Wyrażenie opinii polega na odpowiedzi na zadane w ankiecie pytanie poprzez umieszczenie jednorazowo znaku „X” w wybranej jako odpowiedź rubryce: „JESTEM ZA”, „JESTEM PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Brak postawienia znaku „X” lub postawienie znaku „X w więcej niż jednej rubryce uznane zostanie za brak wyrażenia opinii. Każdy mieszkaniec może wyrazić opinię poprzez jednorazowe wypełnienie ankiety.
 

Gdzie można wypełnić ankietę? Formularz jest udostępniony:
1) w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,
2) u Pełnomocnika Prezydenta ds. budżetu obywatelskiego i partycypacji społecznej,
3) u Radnych Rady Miasta Kołobrzeg,
4) u członków Zarządów Dzielnic,
5) w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg,
6) w spółkach prawa handlowego Gminy Miasto Kołobrzeg.

Wypełnione ankiety papierowe można składać bezpośrednio u osób udostępniających ankiety oraz miejscach udostępnienia ankiet.

Raport z wynikami konsultacji zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz przedłożony Radzie Miasta Kołobrzeg.

reklama

reklama

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama