Few Clouds

0°C

Kołobrzeg

7 lutego 2023    |    Imieniny: Romuald, Ryszard, Teodor
7 lutego 2023    
    Imieniny: Romuald, Ryszard, Teodor

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

zieleń kołobrzeg


Prezes Zarządu  Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: Dyrektor ds. gospodarki odpadami

PRACODAWCA: Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg

STANOWISKO: Dyrektor ds. gospodarki odpadami
UMOWA: umowa o pracę

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•    Koordynowanie działalności Spółki w obszarze gospodarki odpadami
•    Zarządzanie operacyjne, finansowe i techniczne oraz realizacja strategii rozwoju Spółki  
•    Unowocześnianie i zwiększanie efektywności pracy podległych zakładów
•    Monitorowanie zmian przepisów prawa w zakresie odpadów i ochrony środowiska
•    Nadzór nad wydanymi decyzjami i pozwoleniami środowiskowymi oraz odpowiedzialność za ich aktualizację i terminowe wdrażanie
•    Nadzór nad prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, w tym obsługą systemów informatycznych i baz danych (BDO)
•    Nadzór nad przetargami w zakresie odbioru i  zagospodarowania odpadów komunalnych
•    Monitorowanie i analiza rynku zagospodarowania oraz recyklingu odpadów
•    Pozyskiwanie kontrahentów i partnerów biznesowych w zakresie recyklingu odpadów
•    Śledzenie aktualnych trendów i nowych rozwiązań technologicznych
•    Pozyskiwanie środków zewnętrznych na planowane do realizacji inwestycje

WYMAGANIA:
•    Wykształcenie: preferowane wyższe techniczne (kierunki: ochrona środowiska,  gospodarka odpadami, logistyka) lub wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie, administracja), uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu gospodarki odpadami, ochrony środowiska, zarządzania
•    Minimum 10 - letni staż pracy, w tym minimum 1 rok na stanowisku kierowniczym
•    Doświadczenie w praktycznej realizacji projektów, kontraktów, umów
•    Znajomość przepisów w zakresie: prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, kodeksu spółek handlowych.
•    Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
•    Doświadczenie w realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych (mile widziane)

WYMAGANIA DODATKOWE:
•    Umiejętność strategicznego myślenia
•    Umiejętności kierownicze
•    Umiejętność planowania, organizowania i kontroli pracy zespołu
•    Umiejętność pracy w zespole i budowania dobrych relacji z ludźmi
•    Dobra organizacja pracy własnej
•    Umiejętność radzenia sobie ze stresem
•    Niekaralność

DODATKOWE PREFEROWANE WYMAGANIA:
•    Praktyczna znajomość pakietu MS Office;
•    Prawo jazdy kat. B

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 24 września 2021 r. do godz. 12.00

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
dokumenty należy złożyć w wersji papierowej, w  zamkniętej kopercie z dopiskiem:
nabór na stanowisko: Dyrektor ds. gospodarki odpadami,
osobiście do sekretariatu Spółki lub pocztą na adres: Miejski Zakład, Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg.
Datą graniczną jest data wpływu dokumentów do Spółki. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- CV
- kwestionariusz osobowy i klauzula informacyjna
  (do pobrania ze strony www.zielen.kolobrzeg.pl w zakładce oferty pracy)

INFORMACJA: Spółka zastrzega, że skontaktuje się z wybranymi kandydatami

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama