Overcast Clouds

24°C

Kołobrzeg

18 sierpnia 2022    |    Imieniny: Helena, Ilona, Bogusław
18 sierpnia 2022    
    Imieniny: Helena, Ilona, Bogusław

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

Od stycznia punkty z pomocą prawnąOd 2016 roku trzy punktu, w których otrzymamy pomoc prawną, będą działać w powiecie kołobrzeskim. Jeden będzie w Gościnie, a dwa w Kołobrzegu. Zmiany wprowadza nowa ustawa.


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej starosta utworzy trzy punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kołobrzeskiego. Zadanie to będzie realizowane od 1 stycznia 2016 roku. Na podstawie zawartych porozumień, ustalono, że dwa punkty prowadzone będą we współpracy z samorządami gminnymi. Jeden z nich funkcjonować będzie w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Okopowej 15 w Kołobrzegu. Kolejny punkt zlokalizowany zostanie w budynku Urzędu Miejskiego w Gościnie. Trzeci punkt powstanie w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Gryfitów w Kołobrzegu.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych, których wskażą Okręgowe Rady Adwokackie i Rady Okręgowych Izb Radców Prawnych. Jeden punkt prowadzony będzie przez organizację pozarządową, jeżeli taka zostanie wyłoniona w drodze konkursu do dnia 15 grudnia 2015 roku. W najbliższych dniach Starosta Kołobrzeski ogłosi warunki konkursu.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmie spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie przysługiwać osobie fizycznej:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego lub
5) która nie ukończyła 26 lat lub
6) która ukończyła 65 lat lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Od stycznia punkty z pomocą prawną

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzAdministratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama