Overcast Clouds

6°C

Kołobrzeg

27 lutego 2024    |    Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel
27 lutego 2024    
    Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Czy od 1 stycznia nie będzie dyżurów aptek w Kołobrzegu?

Jeszcze przed świętami, 21 grudnia, na stronie powiatu kołobrzeskiego ukazał się komunikat pt. "Od dnia 01 stycznia 2024 r. apteki na terenie powiatu kołobrzeskiego zaprzestają dyżurów nocnych i świątecznych" (treść poniżej). Jak można przeczytać, powodem powyższego jest "zmiana przepisów Prawa farmaceutycznego tj. brzmienia art. 94 ustawy". Po tym, gdy informację tę powieliły media, odezwały się głosy niezadowolenia ze strony mieszkańców. Jeden z czytelników zapytał, czy możemy sprawdzić, czy legalnym jest, aby w takim mieście jak Kołobrzeg, z tak dużą liczbą turystów, ani jedna apteka nie miała dyżuru nocnego i świątecznego.

Na początku podkreślić trzeba, że w okresie pandemii właściciele aptek chcieli zmian w prawie powiatowym tak, aby nie pełnić dyżurów. Powód jest prosty: według aptekarzy mało kto kupuje leki na dyżurach, a opłata dodatkowa nie pokrywa kosztów dyżuru. W 2021 roku miasto i gminy zgodziły się na rezygnację z dyżurów. Najpierw zaprotestował starosta Tomasz Tamborski (zobacz), potem zdanie zmieniło miasto (przeczytaj). Teraz, kwestie dyżurów uzyskały nowe brzmienie w nowelizacji ustawy. Postanowiliśmy sprawdzić, co takiego nowego kryje się pod przywołanym przez urzędników art. 94 Prawa farmaceutycznego. Okazuje się, że to niemal 6 stron ustawy (!). Po drugie, jest to przepis nieco skomplikowany, którego celem były oszczędności nie tylko w budżecie aptek, ale także w budżecie państwa, aby jak najmniej do potencjalnych dyżurów dokładać. O pomoc poprosiliśmy naszą kancelarię prawną, aby lepie zorientować się w zmienianych przepisach.

Po pierwsze, ustawa nie likwiduje dyżurów w dni wolne od pracy i w nocy. Art. 94 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku, stanowi o tym wprost: "Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie powiatu jest dostosowany do potrzeb ludności tego powiatu i pozwala na realizację przez te apteki zadań określonych w art. 87 ust. 2, w szczególności przez pełnienie dyżurów w dzień wolny od pracy oraz dyżurów w porze nocnej, z wyłączeniem powiatu mającego swoją siedzibę w sąsiadującym mieście na prawach powiatu". Upewniliśmy się czy gdzieś przypadkiem powiat kołobrzeski nie sąsiaduje z Koszalinem. A skoro tak, to przepis ten jednoznacznie dotyczy powiatu kołobrzeskiego, czyli dyżury muszą być. Warto pokreślić, że w nowych przepisach zmienia się kwestia definicji dyżurów. Zgodnie z postulatami aptekarzy, będą one trwały maksymalnie do godz. 23.00, chyba, że zostanie to inaczej uzgodnione na podstawie rozwiązań indywidualnych. Na przykład, jeśli ktoś chce prowadzić aptekę całą dobę, może to robić. Ale są też inne możliwości.

Ustawodawca podzielił powiaty na dwie kategorie: z miastami do 40 tysięcy mieszkańców i powyżej. I teraz, zgodnie z art. 94 ust. 2, podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną przekazuje zarządowi powiatu, w którym znajduje się ta apteka, rozkład godzin pracy tej apteki na dany rok najpóźniej do dnia 30 września. Ponieważ ustawa wchodzi w życie w styczniu, apteki będą miały na to czas na rok 2024 do końca stycznia. Jeśli apteka będzie chciała zmienić godziny pracy, musi poinformować o tym zarząd powiatu z 30-dniowym wyprzedzeniem. Na tej podstawie, zarząd powiatu powinien przeprowadzić analizę potrzeb mieszkańców w zakresie nocnego dostępu do apteki. Zarząd może stwierdzić, że mieszkańcy nie chorują i leki w nocy nie są im potrzebne, albo może np. uznać, że godziny otwarcia wszystkich aptek są tak różnorodne, że zabezpieczają potrzeby. Takie potrzeby zabezpieczy na przykład całodobowa aptek czynna od godz. 6 rano do 22. Jeśli jednak zarząd powiatu uzna inaczej, to podejmuje działania w trybie ustawy i uchwala, że taka potrzeba istnieje i znajduje aptekę, która te potrzeby zabezpieczy. W przypadku miasta do 40 tys. mieszkańców koszt dyżuru zostanie pokryty z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku miast powyżej 40 tys., jeśli zarząd powiatu uzna za stosowne takie dyżury ustalić, koszty będą pokrywane z budżetu powiatu - wtedy zgodę musi wyrazić rada powiatu.

Warto wczytać się w uzasadnienie do nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, co pozwoli lepiej zrozumieć kwestię zmian: "Jako cel prowadzenia dyżurów, jako takich, projektodawca nakreśla potrzebę realizacji potrzeb miejscowej ludności w zakresie dostępności asortymentu aptecznego w porach nocnych oraz w dni wolne od pracy, w tym święta. W tym zakresie projekt bazuje na przepisach, które zastępuje. (...) Projektowany art. 94 ust. 7 u.p.f. stanowi faktyczną podstawę formalną wyznaczania danej apteki ogólnodostępnej do dyżurowania. Określa też enumeratywnie względy i okoliczności, jakie ma brać pod uwagę podmiot wyznaczający, czyli zarząd powiatu. W szczególności muszą to być wcześniej omówione potrzeby lokalnej społeczności w zakresie zaopatrzenia w produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz pozostały asortyment aptek ogólnodostępnych oraz w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych i sprawowania opieki farmaceutycznej. Niemniej jednak, ponieważ powiaty potrafią znacząco różnic się między sobą, determinując różne specyficzne potrzeby i trendy wśród ich mieszkańców, projektowane przepisy narzucają na zarząd powiatu dodatkowo rozważenie i wzięcie pod uwagę, w procesie wyznaczania apteki do dyżurowania, różnego rodzaju swoistych i specyficznych względów i uwarunkowań charakterystycznych dla danego powiatu (np. geograficznych związanych z istnieniem barier fizycznych w łatwym dostępie do aptek, dużych odległości wymuszanych wielkością obszaru powiatu)".

Skoro jest tak, że właściciele aptek w Kołobrzegu mają prawny obowiązek dostarczenia rozkład godzin pracy danej apteki na dany rok najpóźniej do 31 stycznia 2024 roku, to nie można mówi o zaprzestaniu dyżurów nocnych i świątecznych. Oczywiście, być może Zarząd Powiatu Kołobrzeskiego został już o tym poinformowany, że żadna apteka nie chce pełnić żadnych dyżurów, ale o tym wówczas wypadałoby poinformować mieszkańców. W styczniu zarząd powiatu będzie znał rozkład pracy wszystkich aptek, a skoro tak, dokona "analizy zaspokajania potrzeb" mieszkańców miasta i powiatu poprzez siatkę pracy aptek. Wówczas, będzie można, ale nie ma takiego obowiązku, wyznaczyć aptekę zabezpieczającą potrzeby mieszkańców.

Czytelnikom należy się informacja, że zgodnie z nowymi zasadami, dyżurem w porze nocnej będzie dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostepną nieprzerwanie przez 2 godziny w przedziale czasowym 19-23. Dyżurem w dzień wolny od pracy (przepis za dzień wolny od pracy nie uznaje soboty), jest dyżur pełniony w dni ustawowo wolne od pracy bez przerwy przez 4 następujące po sobie godziny zegarowe w przedziale czasowym od godz. 10 do 18.

W obecnej sytuacji prawnej, należy zaczekać na siatkę rozkładu godzin pracy aptek, a następnie analizę potrzeb mieszkańców przez zarząd powiatu.

Robert Dziemba

reklama

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama