Overcast Clouds

2°C

Kołobrzeg

4 grudnia 2022    |    Imieniny: Barbara, Bernard, Krystian
4 grudnia 2022    
    Imieniny: Barbara, Bernard, Krystian

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

Starostę zamknęli za decyzję wydaną z urzędu, niekorzystną dla inwestora?

Powracamy do sprawdzania decyzji wydawanych przez kołobrzeskich samorządowców, wobec których sąd zastosował areszt tymczasowy. We wtorek opisaliśmy zmiany w planie dla działek w Dźwirzynie (przeczytaj). Dziś zajmiemy się powiatem, a właściwie korzystnymi decyzjami, które rzekomo miał wydać Tomasz Tamborski. Prokuratura wprost o sprawie nie informowała, ale szczeciński oddział TVP pisze tak: "Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł dziennikarz TVP3 Szczecin, wynika, że chodzi o przyjęcie 75000 złotych w zamian za korzystną decyzję administracyjną wobec jednej z firm, która w Dźwirzynie buduje hotel z geotermią. (...) Decyzja miała dotyczyć dopuszczalnego poziomu hałasu, który generuje budowa, a konkretniej odwiert geotermalny. Od dawna na hałasy narzekają okoliczni mieszkańcy i turyści". Postanowiliśmy sprawdzić, jakie i kiedy decyzje były wydawane w Starostwie Powiatowym.

12 lipca 2022 roku wpłynęło pismo od wójta Włodzimierza Popiołka do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego. Wójt, alarmowany przez mieszkańców, że instalacja służąca do prowadzenia robót geologicznych polegających na poszukiwaniu i rozpoznawaniu wód termalnych w Dźwirzynie generuje zbyt duży hałas i jest uciążliwa dla otoczenia, zlecił stosowne badania. Na początku lipca wyniki były gotowe i przesłano je do powiatu. Według wyników, instalacja generowała przekroczenia. Decyzję na odwiert, jak wynika z informacji publicznej gminy Kołobrzeg, zatwierdził "Marszałek województwa zachodniopomorskiego nr WZU.7430.8.2019 z dnia 10.05.2019 r. oraz nr WP-IV.7430.10.2021 z dnia 14.10.2021 r.". Ponieważ wójt stwierdził, że instalacja przekracza normy środowiskowe, jak to już zostało wskazane, zawiadomił powiat. 18 lipca wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska przez wiertnie działające na działce w Dźwirzynie. Jest to ta sama działka, o której piszemy w naszym wtorkowym artykule (zobacz). Zapytana w tej sprawie Marlena Wachowska, rzecznik starosty kołobrzeskiego, tak odpowiedziała: "Zgodnie z art. 115 a ust. 1 Prawo ochrony środowiska w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Na podstawie badań przeprowadzonych w dniach 27.06.2022 r. i 02.07.2022 r., przez firmę EKOSONIKA ustalono, iż w wyniku działalności zakładu: Wiertnia HASTON GT-1, HASTON GT-2K, zlokalizowanego na dz. nr 765/2 obręb ew. Dźwirzyno, gm. Kołobrzeg, są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, w porze dziennej i w porze nocnej. W związku z powyższym pismem z dnia 18 lipca 2022 r. Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu zawiadomił strony o wszczęciu z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska dla zakładu: Wiertnia HASTON GT-1, HASTON GT-2K. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu wszczyna się z urzędu (art. 115 a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska)". Oznacza to, że czy powiat chciał, czy nie chciał, musiał wszcząć postępowanie, bo w sprawie przekraczania norm zawiadomił go wójt.

Dopuszczalne normy hałasu zostały jasno określone w przepisach. W dzień zakład nie może generować więcej niż 55, a w nocy 45 decybeli. Z naszych ustaleń wynika, że 1 sierpnia spółka prowadząca odwierty złożyła wyjaśnienia w sprawie generowanego hałasu oraz przekazała informacje o podjętych działań podjętych w celu jego zmniejszenia w otoczeniu. Co więcej, wniosła zastrzeżenia do procedury wykonanych pomiarów hałasu przez podmiot uprawniony. Wydział Ochrony Środowiska przekazał uwagi wykonawcy pomiarów z wnioskiem o ustosunkowanie się. Po otrzymaniu informacji zwrotnej wydział odrzucił wniosek spółki o ponowne wykonanie pomiarów hałasu, a swoje ustalenia wraz z uzasadnieniem przekazał firmie prowadzącej odwierty 19 września. Następnie, 5 października Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego wydał decyzję w sprawie hałasu na działce w Dźwirzynie. "W decyzji w dnia 5 października 2022 r. określono dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem dla zakładu: Wiertnia HASTON GT-1, HASTON GT-2K. Dopuszczalne poziomy hałasu określono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego/ terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (55 dB  w ciągu dnia i 45 dB w ciągu nocy)". Decyzja ta jest nieprawomocna i stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od otrzymania korespondencji. Dzień po wydaniu decyzji, zatrzymano starostę kołobrzeskiego.

Analizując zakończone postępowanie dla spółki prowadzącej odwierty, jego wynik jest dla niej zagrożeniem, gdyż jeżeli decyzja stanie się prawomocna, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie mógł prowadzić tam badania, a w przypadku stwierdzenia naruszenia norm hałasu, może wszcząć postępowanie i nałożyć kary. Gdyby wiercenie trzeba było wstrzymać, to zakończyłoby się poważnymi problemami technicznymi zarówno dla inwestora jak i wykonawcy, gdyż pracującej wiertni de facto nie można zatrzymać. Nasze ustalenia wskazują więc, że wójt wykonał nie tylko badania hałasu, ale zawiadomił właściwy organ, który wszczął postępowanie. Jak informuje nas Marlena Wachowska, nikt inny nie zawiadomił Starostwa Powiatowego o hałasie w zakładzie w Dźwirzynie.

Podsumowując, trudno doszukiwać się w analizowanym postępowaniu i wydanej decyzji przez starostwo działania w czyimkolwiek interesie. Postępowanie wszczęto z urzędu. Wykonawca odwiertów dostał decyzję, której nieprzestrzeganie może zakończyć się sankcjami. Jeśli wierzyć w prawdziwość źródeł TVP, za tę decyzję starosta miał przyjąć korzyść majątkową w wysokości 75 tys. zł...

Nasi czytelnicy wskazują, jeszcze jedną kwestię środowiskową i takie komentarze pojawiają się na naszym portalu, że wójt gminy Włodzimierz Popiołek albo wydał decyzję środowiskową dla planowanej inwestycji na działce w Dźwirzynie, albo od wydawania tej decyzji odstąpił. Sprawdziliśmy i to. Po pierwsze, nie można odstąpić od wydania decyzji środowiskowej, można co najwyżej odstąpić od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wiosną, w Urzędzie Gminy trwały dyskusje na temat tego, czy dla tego przedsięwzięcia powinien być sporządzany raport oddziaływania na środowisko. Wójt gminy wystąpił w tej sprawie do czterech uprawnionych instytucji i tylko jedna uznała, że tak - raport powinien być wykonany. W związku z tym, 26 lipca 2022 roku wszczęto postępowanie "w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Remont, przebudowa i rozbudowa istniejącego ośrodka wypoczynkowego na hotel w standardzie czterogwiazdkowym wraz z zespołem restauracyjno-konferencyjnym oraz zespołem rekreacyjno-basenowym z funkcją SPA, dz. nr 765/2, 26, 765/1, 13/1, 12/1, 47 obręb ewidencyjny Dźwirzyno, gm. Kołobrzeg”. 24 sierpnia postępowanie to zostało przez wójta przedłużone. 29 września, postępowanie to ponownie przedłużyła wicewójt Katarzyna Janicka-Golonka, gdyż 19 września wójt został aresztowany i nie mógł już podjąć decyzji w tej sprawie. Nowy termin załatwienia sprawy to 27 października 2022 roku.

Robert Dziemba

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzAdministratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama