Overcast Clouds

-2°C

Kołobrzeg

1 grudnia 2023    |    Imieniny: Natalia, Blanka, Eligiusz
1 grudnia 2023    
    Imieniny: Natalia, Blanka, Eligiusz

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Czy radni z Komisji Rewizyjnej dopuścili się plagiatu?

W minionym tygodniu wyniki prac kontrolnych ogłosiła Komisja Rewizyjna. Zespół kontrolny w składzie: Maciej Bejnarowicz oraz Izabela Zielińska, przeprowadził kontrolę kompleksową Centrum Usług Wspólnych. To jednostka obsługująca pod kątem księgowym i kadrowym jednostki oświatowe gminy Miasto Kołobrzeg. Kontrola objęła: wydatkowanie środków finansowych w latach 2018-2020, a także rozwój placówki pod względem przebudowy organizacyjnej w tym samym okresie.

Lektura przedłożonego podczas prac Komisji Rewizyjnej sprawozdania wskazuje jednoznacznie, że kontrola została przeprowadzona w sposób pobieżny. Zespół kontrolny zwrócił na coś uwagę, nie wiadomo dlaczego i co z tego wynika. Na inne kategorie danych zespół chyba uwagi nie zwracał, a przynajmniej o tym nie wspomina. Nie wiadomo, czy zespół poddawał wszystkie grupy danych konkretnej analizie (jeśli tak, to jakiej – zwłaszcza dane ekonomiczne), a jeśli nie, to być może nie miał do tego uwag, czego w sprawozdaniu nie napisano. Nie jest znana także metodologia badania, to znaczy nie wiadomo na jakich zasadach i w jakim ujęciu porównywano plan jednostki i jego wykonanie na koniec roku. Nie budzi wątpliwości, że zespół dokonał nakreślenia sprawy związanej z korektą wynagrodzeń i pochodnych za lata 2016-2018, ale tak naprawdę, nie wiadomo co z tego wynika dla całej sprawy, czy są to uchybienia, nieprawidłowości czy może jeszcze coś innego. W sprawozdaniu został zawarty wniosek o przeprowadzenie audytu przez Biuro Audytu i Kontroli w zakresie zasadności dokonanych korekt list płac pracowników jednostek oświatowych za okres 2016-2018 w celu ustalenia czy nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Powstaje jednak pytanie, po co jest Komisja Rewizyjna? Skoro radni poszli na kontrolę, to komisja nie ma uprawnień, o kompetencja radnych nie wspominając, aby wykazać takie naruszenia? Odpowiadam: komisja ma takie uprawnienia, tylko trzeba chcieć i umieć odnaleźć takie przypadki, opisać je i złożyć stosowne zawiadomienia. Chyba, że naruszenia nie było, albo ktoś nie potrafi ich znaleźć i woli apelować, żeby zrobił to ktoś inny. A jak nie zrobi, to zawsze będzie można o tym mówić. Tylko czy o to chodzi?

Kolejny ciekawy wniosek komisji to apel o przeprowadzenie audytu przez Biuro Audytu i Kontroli w zakresie prawidłowości zawieranych umów cywilnoprawnych w latach 2018-2020 zgodnie z Kodeksem Pracy. Trudno zaiste zrozumieć, o co chodzi zespołowi kontrolnemu: czy o zbadanie zawieranych umów pod kątem uchylania się od stosowania Kodeksu pracy, czy o zgodność z prawem zawieranych umów, bo przecież umowy cywilnoprawne podlegają Kodeksowi cywilnemu. Zespół powinien również sam ocenić, na podstawie istniejących narzędzi badawczych, czy kontrolowana jednostka posiada właściwe zasoby kadrowe, a jeśli nie, czy pozyskiwała je w sposób optymalny w stosunku do istniejących relacji z otoczeniem zewnętrznym. Opisanie wydatków czy zawieranych umów w sposób bezrefleksyjny, czyni kontrolę bezużyteczną. Nie wiadomo bowiem, jaki charakter mają dane wynikowe obliczeń zespołu kontrolnego i z czego one wynikają, na przykład to, że zatrudniano daną ilość pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Kolejną kwestią, która jest warta opisania, to uwagi, które podnosili pracownicy Urzędu Miasta podczas posiedzenia komisji, a dotyczące zaczerpnięcia fragmentu sprawozdania ze źródła zewnętrznego. Sprawdziliśmy. Faktycznie, mogło w tym zakresie dojść do plagiatu części artykułu Dominiki Latos-Małkowskiej i Doriana Lesnera artykułu „Umowa o pracę, a umowy cywilnoprawne. Pozbawienie statusu pracownika czy uelastycznienie zatrudnienia”, autorstwahttps://www.prawo.pl/kadry/umowa-o-prace-umowa-zlecenia-umowa-o-dzielo,267506.html. Ktoś to bezrefleksyjnie skopiował, nie sprawdzając nawet, do czego to się odnośni…

Inną kwestią jest to, że strona kontrolowana odniosła się do protokołu, wskazując, że radni dokonali błędów obliczeniowych i innych. Zespół kontrolny odniósł się jednym zdaniem, że błędów nie popełnił. W takim razie, dlaczego w sprawozdaniu nie odniesiono się do tego, o czym pisze dyrektor CUW? Czym to jest? Wprowadzaniem w błąd komisji i opinii publicznej? Bo ktoś rozmija się z prawdą i kto to ma teraz sprawdzić?

Robert Dziemba

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama