Broken Clouds

9°C

Kołobrzeg

15 kwietnia 2024    |    Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli - Wielkanoc
15 kwietnia 2024    
    Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli - Wielkanoc

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Aściukiewicz: Rozwój powiatu zależy od współpracy

Kandydatka do Rady Powiatu Kołobrzeskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości, Miejsce 1, Okręg 2

Zbliżające się wybory samorządowe mogą być dla lokalnych społeczności dużo ważniejsze od ostatnich parlamentarnych, gdyż od ich wyniku będzie zależeć przyszłość naszych gmin, powiatów, miast przez najbliższe 5 lat.

- Jestem radną obecnej kadencji Rady Powiatu, członkiem Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej.

- W trakcie tych 5-ciu lat skupiałam się w szczególności  na sferze społecznej -dopytywałam o realizację przez powiat programów z zakresu pomocy społecznej zwłaszcza o politykę senioralną, na którą położony był nacisk w działaniach rządu. Wraz z członkami Komisji Spraw Społecznych na bieżąco monitorowałam działalność Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ogniska Pracy Pozaszkolnej, , Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Schroniska Młodzieżowego oraz sieci szkół ponadpodstawowych.

- Utrzymywałam stałą więź z mieszkańcami, a zgłaszane przez nich problemy,  postulaty i wnioski przedstawiałam odpowiednim organom powiatu.

- Mijającą kadencję rozpoczynałam dość nietypowo, bo dwukrotnie spotykaliśmy się z panem starostą w sądzie po przeciwnych stronach sporu, jednak w przeciągu tych 5-ciu lat „ nauczyłam się powiatu”, jak uparcie i z pewną dozą uszczypliwości radził mi pan Tomasz Tamborski, więc mogę z pełnym powodzeniem kontynuować pracę w następnej kadencji.

Kandyduję pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości.

- Zgadzam się poniekąd z tezą, że wybory samorządowe są spersonalizowane, że tutaj nie ma miejsca na szyldy, że najważniejsze jest koncentrowanie się na sprawach lokalnych. Jednak działając na gruncie samorządowym, nie sposób całkowicie oderwać się od polityki krajowej czy w ogólnym znaczeniu nie starać się rozumieć procesów wynikających z geopolityki. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ale niewystarczająco, by rządzić. Ponadto, 7,6 mln wyborców w Polsce to duży potencjał, a w kołobrzeskim powiecie uzyskaliśmy drugi wynik.

- Uważam, że te siły, które dostały się do władzy po 15 X nie będą w stanie przeciwstawić się naciskom, jakie na Polskę będą wywierane. Urzędnicza Bruksela chce nam narzucać ideologiczne, księżycowe, oderwane od rzeczywistości pomysły z obłędnym klimatycznym ładem i obłędem migracyjnym.

- Moja postawa jest propolska, z szacunkiem wobec przeszłości i tradycji.

- Jestem za wartościami, które zbudowały naszą cywilizację, bo wyzbywając się tradycji i duszy skazujemy się na życie w chaosie.

- Mój ukształtowany światopogląd nie stoi jednak w sprzeczności z tezą, że wszystkich przedstawicieli władz lokalnych powinna łączyć potrzeba aktywności na rzecz dobra wspólnoty samorządowej. Samorząd nie powinien wikłać się w spory ideologiczne. Polacy mają dość konfliktu PIS-PO, który przenoszony jest na grunt lokalny.

- Jeżeli mamy kraj spolaryzowany, jeżeli nie można wypłaszczyć  sporów na poziomie parlamentu, to róbmy to na szczeblu samorządu. To wieszczyło by inną przyszłość dla mieszkańców naszej „ małej ojczyzny”. Wierzę, że mądrzy ludzie marzą o współpracy, budowaniu, dialogu, a demokracja, o którą tak ambitnie walczą politycy niech nam pozwala na jasne artykułowanie interesów wszystkich grup społecznych. Trzeba mobilizować struktury samorządowe do dialogu. Ważna byłaby również integracja z przedstawicielami miejskiej części Rady, bo przecież dwa okręgi powiatu to połowa miasta.

Priorytety w Powiecie

- Najważniejsze obszary to infrastruktura drogowa, edukacja, bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

- Przede wszystkim strategiczne z punktu widzenia powiatu są inwestycje drogowe, które usprawnią komunikację w rejonie.

- Należy podjąć debatę i konsultacje nad polityką oświatową, co pozwoliło by na wyłonienie najistotniejszych problemów w funkcjonowaniu edukacji oraz wskazanie kierunków interwencji publicznej. W trakcie całej kadencji słyszeliśmy o trudnościach finansowych w finansowaniu oświaty z uwagi na realia, że wydatki na oświatę stanowią największą część ( na poziomie 50 %) w stosunku do całego budżetu. Wysokie koszty oświaty wiążą się z podwyżkami dla nauczycieli, ale też rosną koszty funkcjonowania budynków oraz remonty.

- Rozwój powiatu zależy od współpracy i zaangażowania wszystkich gmin, które go tworzą. Tylko w ten sposób można realizować inwestycje i pracować efektywnie na rzecz społeczności lokalnej.

O mnie

- Jestem absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, z wykształcenia pedagogiem, nauczycielem. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Master of Business Administration- Dyrektor HR. Jeden mąż od 42 lat, córka, syn oraz troje wnucząt.

- W trakcie swojej pracy zawodowej nazbierałam różnych doświadczeń w pracy z ludźmi. Umiem bronić swoich poglądów i racji, do których jestem przekonana.

- Moje atuty to: umiejętność słuchania innych, sumienność, szczerość, odpowiedzialność. Potrafię przyjmować krytykę.

- Wyrosłam na Śląsku, który zawsze zajmuje specjalne miejsce w moim sercu, gdzie ukształtował się mój charakter.

- Ślązacy kojarzeni są z pracowitością, otwartością i uporem dążenia do celu. Mamy zdecydowane charaktery, siłę odwagę, ale też duże serducho, dlatego zagłosujcie na PORZĄDNO ŚLĄSKO BABKA.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama