Overcast Clouds

4°C

Kołobrzeg

22 kwietnia 2024    |    Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz
22 kwietnia 2024    
    Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Oferta pracy dla ratowników

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu poszukuje osób chętnych do pracy w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień 2024 w charakterze ratownika wodnego:

1.    Ratownik wodny: wymagania niezbędne
- posiadanie stopnia Ratownika Wodnego w myśl ustawy MSWiA,
- ważna legitymacja członka podmiotu na dany rok kalendarzowy bądź inny dokument potwierdzający przynależność do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego,
- posiadanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy w charakterze ratownika wodnego,
- posiadanie aktualnego oryginału zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
- posiadanie własnego ABC.
2. Forma zatrudnienia - umowa zlecenie.
3. Wynagrodzenie:
• Ratownik Wodny 7300- 7500 brutto/m-c (w zależności od ilości przepracowanych sezonów)
 Gr. 1     0 - 1 lat doświadczenia w pracy ratownika na kąpielisku morskim 7 300,00 zł.
 Gr. 2     2 - 4 lata doświadczenia w pracy ratownika na kąpielisku morskim 7 400,00 zł.
 Gr. 3     5 i więcej lat doświadczenia w pracy ratownika na kąpielisku morskim 7 500,00 zł.

* jeden sezon stażu należy rozumieć jako pełne dwa miesiące pracy na kąpielisku morskim w charakterze ratownika wodnego.

• ratownik wodny jako Starszy Wieży –dodatek 1050,00 brutto/m-c

• ratownik medyczny- 8 200,00 zł. brutto/m-c

• starszy plaży - 8 750,00 brutto /m-c

• z-ca kierownika kąpieliska 8 900,00 brutto/ za m-c

• sternik motorowodny 7950,00  brutto/ za m-c

*Do wynagrodzenia doliczane są świadczenia niepieniężne tj. nocleg i wyżywienie. Od wartości przyznanych świadczeń zostanie potrącony podatek od osób fizycznych  oraz  składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

4. Termin pracy od 22.06.2024 do 31.08.2024

5. Ilość stanowisk ratowniczych: 10,    ilość osób: około 50

6. Warunkiem podjęcia pracy jest wzięcie udziału i zaliczenie testu kwalifikacyjnego:
Pływanie w morzu, bieg po plaży.

Miejsce pracy będzie uzależnione od wyniku testu sprawnościowego.
Test kwalifikacyjny odbywa się dzień przed rozpoczęciem pracy, po teście weryfikacja dokumentów, zakwaterowanie, przeszkolenie odnośnie wymagań organizacyjnych na kąpielisku itp.

7. Czynniki wpływające na kolejność przyjęcia do pracy:
• termin złożenia podania i CV, skan ważności legitymacji, oryginału KPP, oryginału patentu przydatnego w ratownictwie wodnym,
• w pierwszej kolejności osoby deklarujące prace przez cały sezon letni,
• doświadczenie w pracy nad morzem (zatrudniamy oczywiście też osoby bez stażu),


8. Wymagane dokumenty:
• legitymacja ratownika WOPR z aktualnymi wpisami i opłatami bądź innego podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego potwierdzającą członkostwo,
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych i uzyskaniu tytułu ratownika wodnego,
• posiadanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,
• zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy w charakterze ratownika,
• dowód osobisty, adres urzędu Skarbowego, numer konta bankowego, studenci i uczniowie - ważna legitymacja.

ZE SWOJEJ STRONY ZAPEWNIAMY:
•    noclegi
•    obiad dostarczany na plażę,
•    ubiór ratowniczy,
•    kosmetyki (płyn do kąpieli , filtry UV),
•    wodę mineralną.
KONTAKT:

Telefon 693956894 Stanisław Malepszak w dniu robocze w godzinach od 10.00-18.00
Adres do wysyłania podań w formie elektronicznej: plaza@mosir.kolobrzeg.pl w terminie do dnia 15.08.2024r.
- Zastrzegam sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do pracy o powyższym fakcie zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mail.

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama