Broken Clouds

9°C

Kołobrzeg

15 kwietnia 2024    |    Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli - Wielkanoc
15 kwietnia 2024    
    Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli - Wielkanoc

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Jest ścieżka do Rościęcina, będzie do Kopydłówka

Nasz redakcyjny kolega pisał niedawno o ścieżce rowerowej do Rościęcina, wskazując na problemu wieku dziecięcego tego duktu prowadzącego do podkołobrzeskiej wsi (przeczytaj). Napisał do nas w tej sprawie zastępca wójta gminy Kołobrzeg - Artur Mackiewicz. Ze względu na ciekawe informacje, które mogą zainteresować rowerzystów i miłośników turystyki rowerowej, publikujemy jego punkt widzenia.

Racją jest, że genezą powstania ciągu pieszo-rowerowego do Rościęcina miała na celu bezpieczeństwo mieszkańców. Turystyka była dopiero kolejnym krokiem. Pierwszy wniosek o dofinansowanie, złożony w lutym 2022 roku, był reakcją na konieczność stworzenia nowej drogi pieszo-rowerowej po wybudowaniu drogi szybkiego ruchu S6, która odcięła Rościęcino od dostępu do komunikacji pieszej i rowerowej. Przyjęta strategia miała na celu stworzenie bezkolizyjnego połączenia między Rościęcinem, a Zieleniewem, co było priorytetowym działaniem gminy Kołobrzeg. Na ten cel gmina pozyskała ponad 1,8mln z programu "Polski Ład". Natomiast pozyskanie środków na kontynuację projektu jest kolejnym krokiem ku rozwojowi turystycznemu i społecznemu. Planowany II etap ścieżki, łączący Rościęcino z Kopydłówkiem, zakłada nie tylko poprawę bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego, ale także otwarcie na turystykę rowerową, co może przyczynić się do ożywienia lokalnej społeczności oraz rozwoju dodatkowych funkcji gospodarczych, takich jak agroturystyka czy handel. Naten cel pozyskano 5,7mln zł. Ścieżka jest obecnie na etapie projektowania. Dodatkowo, planowane udogodnienia, które pojawią się na II etapie ścieżki, takie jak miejsca odpoczynku dla rowerzystów, oświetlenie i infrastruktura techniczna, sprawią, że ścieżka nie tylko będzie użyteczna, ale także bardziej atrakcyjna dla turystów i mieszkańców. Dodatkowo gmina Gościno planuje połączenie naszej ścieżki od Kopydłówka do Ząbrowa.

Szczegóły (wnioski) wspomnianych inwestycji poniżej:
2022-02-17 złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi rowerowej od m. Rościęcino do Zieleniewa. Wniosek złożony został w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja dla gmin na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej). Pozyskano kwotę 1.862.000,00.
Poprzez budowę drogi szybkiego ruchu S6, miejscowość Rościęcino, w której znajdował się PGR, została odcięta od swobodnego ruchu pieszo - rowerowego. Realizacja niniejszej inwestycji umożliwi bezkolizyjne połączenie istniejącej ścieżki pieszo rowerowej prowadzącej z Kołobrzegu w miejscowości Zieleniewo z Rościęcinem. Z punktu widzenia społeczności lokalnej gminy Kołobrzeg jest strategicznym połączeniem terenów mieszkalnych Zieleniewa i Rościęcina.

Długość projektowanego odcinka to ok. 2490m, szerokość drogi rowerowej to 2,5m. Zaplanowano również częściowe oświetlenie.
Inwestycja rozpoczyna swój bieg przy ul. Szczecińskiej w Zieleniewie (działka nr 7/1 obręb Rościęcino) i kończy się przy ul. Zgodnej w Rościęcinie (działka nr 18/5 obręb Rościęcino). Większa część inwestycji znajduje się w obszarze niezabudowanym. Projektowana droga rowerowa uzupełnia sieć gminnych dróg rowerowych na terenie Gminy Kołobrzeg. Ciąg pieszo rowerowy wykonany zostanie częściowo w technologii bitumicznej, częściowo z kruszywa łamanego oraz kostki brukowej betonowej przy włączeniu do istniejącej drogi rowerowej. Oświetlenie ścieżki wraz doświetleniem przejścia dla pieszych zostanie wykonane przy drodze powiatowej nr 3309Z dz. 7/1 w Rościęcinie gm. Kołobrzeg oraz doświetlenie drogi rowerowej w obrębie ul. Zgodnej w Rościęcinie dz. 16/139. Oprawy oświetleniowe zostaną wykonane w technologii LED. Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe na teren. Inwestycja posiada komplet dokumentacji projektowej.
Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na rozwój gminy Kołobrzeg, gdzie funkcjonowały zlikwidowane zakłady PGR.

2023-08-16 złożono kolejny wniosek na realizację kontynuacji tej ścieżki. Pozyskano aż 5.700.000,00 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
Droga rowerowa od miejscowości Rościęcino do Kopydłówka jest kontynuacją zrealizowanej drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 3PGR. W ramach realizacji niniejszej  inwestycji zostanie wybudowany odcinek drogi rowerowej łączącej miejscowość Kopydłówko z Rościęcinem oraz droga gminna do świetlicy wiejskiej wraz z ul. Zagajnikową i Borowikową. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerowych uczestników ruchu drogowego oraz wpłynie na jej atrakcyjność. Miejscowość Rościęcino jest typowo rolniczą miejscowością, w której funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Sytuacja ta miała wpływ na marginalizację miejscowości oraz zahamowanie jej rozwoju. Przebudowa dróg oraz budowa drogi rowerowej przyczyni się do uatrakcyjnienia miejscowości oraz otworzy się na kwalifikowaną turystykę rowerową. Dzięki temu mieszkańcy tych miejscowości zdobędą szansę na rozwój dodatkowych funkcji - np. agroturystyka, handel. Realizacja niniejszej inwestycji umożliwi bezkolizyjne połączenie istniejącej ścieżki pieszo -rowerowej wybudowanej w ramach edycji PGR z planowaną do realizacji infrastrukturą.  Dzięki czemu mieszkańcy w bezpieczny sposób będą mogli dotrzeć do ośrodka administracyjnego, jakim jest Kołobrzeg.  Z punktu widzenia społeczności lokalnej Gminy Kołobrzeg realizacja inwestycji jest kluczową pod kątem połączenia terenów mieszkalnych Zieleniewa, Rościęcina i Kopydłówka. Długość projektowanego odcinka to ok. 2500 m, szerokość drogi rowerowej to 2,5m. Dodatkowo zostaną przebudowane odcinki dróg gminnych - droga gminna do świetlicy – długości ok. 130 m oraz ul. Zagajnikowa i Borowikowa   o długości 754 m.  Zaplanowano również budowę pełnej infrastruktury technicznej - oświetlenie, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny.  Inwestycja stanowi kontynuacje wybudowanej w roku 2023 drogi rowerowej z Rościęcina do Zieleniewa. Rozpoczyna się przy zakręcie istniejącej drogi rowerowej i będzie przebiegać wzdłuż rzeki Parsęty aż do drogi gminnej prowadzącej do świetlicy wiejskiej. W tym miejscu droga rowerowa włączy się w infrastrukturę drogową w miejscowości Rościęcino, tj. w ul. Zgodną oraz Zagajnikową, aby duktem leśnym dotrzeć do miejscowości Kopydłówko.  Projektowana droga rowerowa uzupełnia sieć gminnych dróg rowerowych na terenie Gminy Kołobrzeg a przebudowane drogi wpłynął na poprawę infrastruktury drogowej  na terenie Gminy. Ponadto wykonane zostanie miejsce odpoczynku dla rowerzystów, wyposażone w altanostoły z  miejscem do grillowania oraz stojakami dla rowerów.

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama