menu

Instytucje

Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, tel. 94-355-15-00
www.kolobrzeg.pl


Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Plac Ratuszowy 13, tel. 94-354-76-18
www.powiat.kolobrzeg.pl


Urząd Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a, tel. 94-352-48-48
www.gmina.kolobrzeg.pl


Straż Miejska, ul. Ratuszowa 12 , tel. 986 lub 94-355-16-20


Komenda Powiatowa Policji, ul. Kilińskiego 21, tel. 997 lub 94-353-35-11


Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, ul. Żurawia 126, tel. 998, tel. 94-351-68-19
www.psp.kolobrzeg.pl


Szpital Regionalny w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 8, tel. 94-352-82-61
www.zoz.kolobrzeg.pl


Prokuratura Rejonowa, ul. Waryńskiego 8, tel. 94-354-87-50


Sąd Rejonowy, ul. Katedralna 13, tel. 94-352-48-91


Morski Oddział Straży Granicznej, ul. Sikorskiego 7, tel. 94-358-02-19
www.morski.strazgraniczna.pl/kolobrzeg.htm


Urząd Morski w Słupsku Kapitanat Portu w Kołobrzegu, ul. Morska 8, tel. 94-352-27-03


Brzegowa Stacja Ratownictwa Morskiego SAR, ul. Warzelnicza 7, tel. 94-352-20-20


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kamienna 3, tel. 94-35-480-66


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Okopowa 15, tel. 94-355-23-00
www.mops.kolobrzeg.pl


Powiatowy Urząd Pracy, ul. Katedralna 46-48, tel. 94-352-41-33


Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 12, tel. 94-355-16-05


Urząd Skarbowy, ul. Armii Krajowej 2, tel. 94-355-19-00


Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gryfitów 8, tel. 94-352-88-10
www.zdp.kolobrzeg.pl


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Łopuskiego 38, tel. 94-355-14-00
www.sport.kolobrzeg.pl