menu

Spółki miejskie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o., ul. Artyleryjska 3, tel. 94-352-32-92
Pogotowie wodociągowe tel. 994
www.mwik.kolobrzeg.pl


Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o., ul. Kołłątaja 3, tel. 94-352-60-11
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
www.mec.kolobrzeg.pl


Miejski Zakład Zielni Dróg i Ochrony Środowiska spółka z o.o., ul. VI Dywizji Piechoty 60, tel. 94-353-32-30
www.zielen.kolobrzeg.pl


Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o., ul. Artyleryjska 3, tel. 94-354-74-71
www.ktbs.pl


Komunikacja Miejska Kołobrzeg spółka z o.o., ul. Solna 2, tel. 94-351-75-48
www.km.kolobrzeg.pl


Zarząd Portu Morskiego spółka z o.o., ul. Szyprów 1, tel. 94-351-67-65
www.zpm.portkolobrzeg.pl