Few Clouds

4°C

Kołobrzeg

21 kwietnia 2024    |    Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
21 kwietnia 2024    
    Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

twardy, kołobrzeg, mirocice, ministerstwo środowiskaKołobrzeski przyrodnik amator, Tadeusz Twardy, napisał do nas w sprawie niepokojących zmian w prawie tworzonych w Ministerstwie Środowiska.


Warto przypomnieć, że w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg” uchwalonym w czerwcu 2013 roku, nie bacząc na uwagi stowarzyszenia „Ekologiczny Kołobrzeg” i pomimo żądań przeprowadzenia przed jego uchwaleniem inwentaryzacji przyrodniczej na działce nr 4 obr. 20 (Mirocice) – przegłosowano tam zabudowę mieszkaniową rezydencjalną i apartamentową.

Na konieczność inwentaryzacji przyrodniczej w tym rejonie miasta już w roku 2004 wskazali autorzy Opracowania ekofizjograficznego Kołobrzegu. W dokumencie zawarto wytyczne do dokumentów planistycznych, cyt.: „Obszar proponowany jest do ochrony, głównie ze względów urokliwości krajobrazowej oraz bioróżnorodności gatunkowej roślin i zwierząt. Ze względu na stosunkowo małe rozpoznanie w "Waloryzacji przyrodniczej" miasta wymaga szczegółowego rozpoznania.”

Podczas prac nad projektem „Studium...” społecznicy wykazali i podali do publicznej wiadomości dane dotyczące występowania na ww. działce masowej ilości roślin z gatunków podlegających ochronie ścisłej co uniemożliwia planowaną zabudowę. Jednak władze miasta oraz autorzy projektu „Studium...” dążyli do uchwalenia dokumentu, w którym przewidywano zabudowę bez uwzględnienia walorów przyrodniczych, z kolei organy ochrony przyrody unikały jednoznacznego opowiedzenia się w sprawie.

Już po uchwaleniu dokumentu potwierdziły się  doniesienia o wyjątkowej wartości przyrodniczej terenu i o masowym występowaniu roślin ściśle chronionych. Na zlecenia właściciela terenu, inwentaryzację przyrodniczą przeprowadziło Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie. Lustrację terenu przeprowadził także w czerwcu 2014 r. zespół pracowników RDOŚ w związku ze zgłoszeniem szkody w środowisku przez stowarzyszenie „Ekologiczny Kołobrzeg”. W tej sytuacji konieczna będzie korekta dokumentów i wykluczenie zabudowy Mirocic w planowanym kształcie.

Ale myli się ten, kto uważa temat za zamknięty.

Po niecałych dwóch latach obowiązywania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, od września 2013 roku trwają prace nad nowym rozporządzeniem. Jego projekt został opublikowany w dniu 11 czerwca 2014 r.

W nowym projekcie grupa ponad 100 gatunków roślin ma być przesunięta spod dotychczasowej ochrony ścisłej pod ochronę częściową. Listy gatunków chronionych są istotnie zmienione, zarówno w stosunku do obecnych, jak i w stosunku do wcześniejszych wersji rozporządzeń. Zaznacza się tendencja do rezygnacji z ochrony wielu gatunków roślin. Szczególne wątpliwości budzi to, że projekt przenosi do ochrony częściowej wszystkie gatunki, które masowo występują na działce nr 4 obr. 20. W praktyce, w obecnym reżimie prawnym oznacza to, że zakazy ochronne i obowiązki uzyskiwania zezwoleń na odstępstwa od nich pozostaną takie same, lecz zezwolenia będą mogły być wydawane przez RDOŚ ze względu na słuszny interes strony, a nie tylko ze względu na nadrzędny interes publiczny.

Perspektywa zagospodarowania działki przedstawiać się będzie korzystniej dla inwestora po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia. Rodzi się zatem pytanie o ewentualny związek projektowanych zmian z dążeniem do zabudowy działki przez inwestora. Pytanie to jest szczególnie zasadne w kontekście uwag zawartych z opinii Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” do projektu rozporządzenia. W opinii PTOP „Salamandra” wskazuje na szereg błędów i nieprawidłowości. Między innymi stwierdza, że „...przy opracowaniu wcześniejszych wersji rozporządzeń wydawanych po roku 2004 jawność kryteriów, na podstawie których każdy z gatunków był proponowany do ochrony, oraz ocen ich spełnienia sprawiały, że możliwa była merytoryczna dyskusja z tymi propozycjami.Tymczasem w obecnie przedstawianych do oceny projektach rozporządzeń wprowadzono wiele istotnych zmian, powołując się w uzasadnieniu jedynie ogólnie na „opracowania eksperckie”, „przesłane opinie” czy wręcz „inne uwarunkowania”. Nie udostępniono tych opracowań, nie wiadomo kto, jakie postulaty zgłaszał i jak je motywował. Bardzo utrudnia to podjęcie merytorycznej dyskusji".

Stowarzyszenie Ekologiczny Kołobrzeg będzie zabiegać o uzyskanie wyjaśnień z Ministerstwa Środowiska na ten temat. Czasu jest niewiele, ponieważ na podstawie znowelizowanego Prawa Ochrony Przyrody nowe rozporządzenie powinno ukazać się jesienią br.

P.S. Pocieszające jest to, że projekt nie przenosi do ochrony częściowej gatunków roślin odkrytych przez przyrodników dopiero w czerwcu 2014 roku, o których nie było wiadomo wcześniej np. pełnik europejski czy kukułka Fuchsa.

Tadeusz Twardy

Od redakcji
W przedmiotowej sprawie skontaktowaliśmy się z Marianem Jagiełką, który jest pełnomocnikiem w zakresie działki Mirocice. Powiedział nam, że proponowanymi zmianami w rozporządzeniu jest kompletnie zaskoczony i pierwsze od nas o nich słyszy.

twardy, kołobrzeg, mirocice, ministerstwo środowiska

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama